Tillsammans utvecklar vi framtidens VA-lösningar i Norden

Uniwater är en nordisk koncern specialiserad på VA-lösningar och vatteninfrastruktur. Genom våra dotterbolag erbjuder vi högkvalitativa fullservicelösningar till företag och kommuner.

Vår ambition är att fortsätta expandera och bidra till utvecklingen av framtidens VA-infrastruktur i samhället.

PRESSMEDDELANDE

Nalka blir ny huvudägare till Uniwater

Uniwater, en av Nordens ledande koncerner med specialister inom VA-tekniska lösningar, får en ny huvudägare. Den nya ägaren är Nalka Invest och med dem kommer den pågående expansionen i Norden att intensifieras för Uniwater.

SEB Private Equity Opportunity III Management S.C.A., SICAV-SIF och LK Finans AB förvärvade dåvarande Norvatek Invest 2014, och har under ägandet utvecklat koncernen till att omsätta 600 MSEK under 2020. Ett namnbyte på koncernen kom tidigare i år där det nya namnet Uniwater var ytterligare ett steg i den fortsatta nordiska expansionen.


– Vi är mycket glada över att Nalka blir vår nya huvudägare. Med dem kommer vi kunna fortsätta att utveckla våra bolag organiskt och ha en stark och engagerad ägare för de förvärv som vi vill göra i vår fortsätta tillväxtresa. Vi ska fortsätta utveckla våra specialister och ha ett heltäckande erbjudande som attraherar alla typer av projekt inom VA, säger Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB.

Läs pressmeddelande:

PRESSMEDDELANDE

ASB förvärvar ELTEKNIK T. MIELONEN

ASB, ett av Sveriges ledande bolag inom VA-automatik, har förvärvat ELTEKNIK T. MIELONEN. Därmed har ASB, dotterbolag till Uniwater, vidgat sitt geografiska upptagningsområde och stärkt sitt erbjudande inom VA-automatik.

– Vi är mycket glada över att båda bolagen nu är överens om den här affären. Mielonen är ett mycket välskött och fint bolag som vi alltid har respekterat i branschen, säger Kenneth Rydin, vd på ASB.

Läs pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE

Norvatek Invest blir Uniwater AB

Som ett led i koncernens ambitioner med tillväxt och expansion byter Norvatek Invest namn till Uniwater AB. Namnbytet är en viktig strategisk pusselbit och en naturlig konsekvens av att bolaget nu går in i en ny expansiv fas.

– Detta är en nystart, vi växer snabbt och är en stabil koncern med bred och omfattande kompetens. Detta ger oss möjlighet att erbjuda heltäckande lösningar för våra nordiska kunder, säger Fredrik Jonsson, vd på Uniwater AB.

Läs pressmeddelande

KONCERNEN

Vi är Uniwater

Uniwater AB består idag av fyra affärsområden och sju dotterbolag som är verksamma på olika områden inom VA-teknik och vatteninfrastruktur. Respektive bolag är specialister inom sitt område och tillsammans erbjuder koncernen heltäckande VA-lösningar.

  • NORVATEK utvecklar, tillverkar, säljer och levererar prefabricerade pumpstationer och VA-tekniska lösningar på den nordiska marknaden.

  • Dala Kommunalteknik är en komplett leverantör av pumpanläggningar inom vatten och avlopp.

  • ASB konstruerar, programmerar och tillverkar apparatskåp samt installerar och drifttar elanläggningar.

  • ELVA är en av de ledande leverantörerna inom om- och nybyggnationer av vatten- och avloppsreningsverk.

  • Emendo levererar kompletta avloppsreningsverk för 50-5000 pe till kommuner och samfälligheter samt erbjuder ombyggnationer och driftstöd.

  • IBECO är en av de ledande leverantörerna och distributörerna av VA/VVS produkter i Sverige.

MARKNADEN

Fortsatt urbanisering, digitalisering och nybyggnationer i tätorter skapar ökat behov av nya och smarta VA-lösningar.

En hög leveranssäkerhet av dricksvatten och avlopp är en viktig förutsättning för hela samhället. Enligt rapporter från Svenskt Vatten krävs det stora investeringar för att möta framtidens behov.

- Vi ser samma mönster i alla nordiska länderna. Behovet av investeringar inom VA är stort och kommer att öka närmaste 20 åren. Med Uniwaters sammanlagda kompetens står vi redo att anta kommande utmaningar och tillsammans med våra kunder utveckla framtidens VA-lösningar.

Fredrik Jonsson vd på Uniwater.

KONTAKT

Ledning och organisation

Vi är alltid intresserade av att prata med potentiella medarbetare eller samarbetspartners.

Välkommen att kontakta oss.